top of page

Over ons

IMG_8682.jpg

Onze Missie

Het Paddenstoeltje wil er voor zorgen dat de kinderen leuke en boeiende momenten beleven, 

waar ze zich volop kunnen ontplooien en openbloeien.

Dit doen we door ze zoveel mogelijk kansen te bieden om nieuwe dingen te leren en ontdekken.

We zorgen voor een huiselijke sfeer, waar kinderen mee mogen beslissen en er naar hen geluisterd wordt.

We hechten veel belang aan zelfredzaamheid. Om dit te bekomen proberen we de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om dingen zelf te doen. Dit kan gaan van zelf hun spulletjes in hun kastje leggen tot helpen met slabbetjes uitdelen of hun handjes en mondje zelf proper maken na het eten. Door dingen zelf te mogen doen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zijn ze fier op hun eigen kunnen.

Ook de communicatie met de ouders is zeer belangrijk. We besteden hier dan ook voldoende tijd aan. 's Avonds wordt de dag overlopen en iedere ouder krijgt een mailtje met de belangrijkste info van die dag. 

De visie

Het kinderdagverblijf staat in voor de verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Dit willen we doen in een veilig, kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

Het is belangrijk om een gezellige sfeer te creëren waarin de kinderen zich goed voelen. Ieder kind krijgt de kans om zich volgens eigen tempo te ontwikkelen. Dit draagt bij om een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen en met een gezonde dosis zelfzekerheid en zelfvertrouwen de wereld tegemoet te gaan.

 

Het kinderdagverblijf staat open voor alle kinderen en dus ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. We vragen wel een attest van de behandelende arts waarop vermeld staat dat het kind naar de opvang mag komen en welke specifieke zorgen het kindje vereist.  

 

In de kinderopvang kan er, indien nodig, samengewerkt worden met

- een kinesitherapeut

- een thuisbegeleider

- de behandelende arts

 

Bij kinderen met specifieke zorgbehoeften wordt een handelingsplan opgesteld op maat van de zorgbehoeften van het kind.

 

Door middel van observatie van de kinderen, met name hun welbevinden en betrokkenheid, bepalen we onze manier van werken. Deze twee items worden geëvalueerd aan de hand van ZIKO (Zelfevaluatie Instrument van welbevinden en betrokkenheid bij Kinderen in de Opvang). Centraal staat hierbij: 'het zich leren verplaatsen in de leefwereld van kinderen, het zich ten volle kunnen voorstellen hoe zij de wereld zien en beleven.'

We hechten zeer veel belang aan de samenwerking met, en de participatie van de ouders. Dit willen we bereiken door zowel mondeling als schriftelijk informatie uit te wisselen.

 

De ouders zijn altijd welkom om aan de activiteiten deel te nemen of gewoon tijd met hun kind door te brengen.

 

We staan ook steeds klaar om eventuele vragen van de ouders te beantwoorden. Dit kan zowel gaan over het welbevinden van het kind binnen het kinderdagverblijf als over opvoedkundige problemen binnen de thuissituatie. Hebben we niet onmiddellijk een goed antwoord op de vraag, dan gaan we samen op zoek naar een mogelijke oplossing. 

 

Eén maal per jaar organiseren we een oudervergadering waar alle ouders van de kinderopvang welkom zijn. Hier wordt zowel een leerrijk moment als een gezellig samenzijn ingepland. Er is dan ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind te bespreken aan de hand van de ZIKO-VO (een kindvolgsysteem om de ontwikkeling en het welbevinden en betrokkenheid van het kind te scoren). Dit kan ook op een ander moment ingepland worden.

Kind en Gezin

Het Paddenstoeltje heeft van Kind en Gezin een Vergunning voor 36 opvangplaatsen, volgens inkomenstarief.
Je vindt ons op de Kind en Gezin website.

Deze voorwaarden werden vastgelegd in het Decreet van 20 april 2012, het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 en het Ministerieel Besluit van 27 februari 2014. Het betekent dat Kind en Gezin verklaart dat een bepaalde basiskwaliteit geboden wordt in deze opvangvoorziening.

Door deze vergunning kunnen wij aan de ouders fiscale attesten  uitreiken voor het aftrekken van de opvangkosten van het belastbare inkomen (voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar).

 

Op regelmatige basis stuurt Kind en Gezin - aangekondigd en onaangekondigd - een inspectieambtenaar langs om na te gaan of wij nog altijd aan alle voorwaarden voldoen en of wij de vereiste basiskwaliteit bieden. Dan wordt onder meer de veiligheid, de beschikbare leef- en speelruimte, de verzorging, de hygiëne, de ouderparticipatie en de pedagogische omgang met de kinderen geëvalueerd.

bottom of page