top of page

T

A

R

I

E

V

E

N

Vergoeding per opvangdag

Het Paddenstoeltje werkt op basis van het inkomenstarief, dat door Opgroeien berekend wordt in functie van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Je kan het opvangbedrag per dag berekenen of simuleren op Mijn Kind en Gezin.

Forfaitaire kosten

Volgende vaste kosten zijn van toepassing (en worden op de maandfactuur opgenomen):

  • 4,37 EUR per maand (administratie- en facturatiekosten)

  • 0,36 EUR per dag (afvalverwerking luiers, gebruik van verzorgingsproducten)
    (of 0,22 EUR voor een halve dag)

Gemiddeld is dit voor een voltijdse opvang 11 à 12 EUR per maand.

Fiscaal voordeel

Via een fiscaal attest recupereer je van deze bedragen tot 7,38 EUR (45 % van 16,40 EUR) per opvangdag (bedragen aanslagjaar 2024, opvang 2023).

bottom of page