top of page

T

A

R

I

E

V

E

N

We werken met een vast bedrag per maand, in functie van het aantal opvangdagen per week.

* De "korting" is de kinderopvangtoeslag van 3,36 EUR per opvangdag die maandelijks door de Vlaamse Gemeenschap aan de ouders wordt teruggestort.
ENKEL van toepassing in kribbes zonder inkomenstarief (zoals Het Paddenstoeltje).


U betaalt elke maand het vaste maandtarief in functie van het aantal opvangdagen per week. Geen verrassingen dus, geen dure of goedkope maanden.

Bij de berekening van dit bedrag hielden we reeds rekening met de sluitingsperiodes (2 weken in juli, 1 week tussen Kerst en Nieuw), met verlof van de ouders (2 weken) en met een gemiddelde afwezigheid wegens ziekte.

Dit komt overeen met een gemiddelde prijs van 27,93 - 3,36 = 24,57 EUR per volle dag.

 

Een bijkomende dag wordt aangerekend aan 31,10 EUR (20,20 EUR per halve dag).

Bijkomend fiscaal voordeel

  • Via een fiscaal attest recupereer je van deze bedragen bijkomend 6,30 EUR (45 % van 14,00 EUR) per opvangdag (bedragen aanslagjaar 2022, opvang 2021 - het geïndexeerde bedrag voor 2023 is nog niet bekend).

Bij een ononderbroken afwezigheid van één maand of meer kan de overeenkomst opgeschort worden.
​Dit maandelijks bedrag is exclusief luiers en speciale voeding (zelf te voorzien door de ouders).

De waarborg bij inschrijving bedraagt 50 % van de maandelijkse bijdrage, en wordt bij correcte beëindiging van het contract volledig terugbetaald.

Voor de gemiddelde prijs per dag en het bedrag van de kinderopvangtoeslag zijn we uitgegaan van 2 weken ziekte van het kindje op jaarbasis.

bottom of page