top of page

T

A

R

I

E

V

E

N

Vergoeding per opvangdag

Vanaf 1 september 2023 werkt Het Paddenstoeltje op basis van het inkomenstarief, dat door Opgroeien berekend wordt in functie van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Je kan het opvangbedrag per dag berekenen of simuleren op Mijn Kind en Gezin.

Forfaitaire kosten

Volgende vaste kosten zijn van toepassing (en worden op de maandfactuur opgenomen):

  • 4,20 EUR per maand (administratie- en facturatiekosten)

  • 0,35 EUR per dag (afvalverwerking luiers, gebruik van verzorgingsproducten) (0,21 EUR voor een halve dag)

Gemiddeld is dit voor een voltijdse opvang 10 à 11 EUR per maand.

Fiscaal voordeel

Via een fiscaal attest recupereer je van deze bedragen 6,48 EUR (45 % van 14,40 EUR) per opvangdag (bedragen aanslagjaar 2023, opvang 2022).

P.S.: voor de maanden juli en augustus 2023 geldt nog de oude tariefregeling.

bottom of page