T

A

R

I

E

V

E

N

We werken met een vast bedrag per maand, in functie van het aantal opvangdagen per week.

* De "korting" is de kinderopvangtoeslag van 3,23 EUR per opvangdag die maandelijks door de Vlaamse Gemeenschap aan de ouders wordt teruggestort.
ENKEL van toepassing in kribbes zonder inkomenstarief (zoals Het Paddenstoeltje).


De vergoeding voor de maand juli wordt gehalveerd o.w.v. de vaste jaarlijkse sluitingsperiode van 2 weken.
Daarnaast kunnen de ouders nog een periode van 2 opvangweken vrij kiezen die eveneens niet betaald moet worden.

Dit komt overeen met een gemiddelde prijs van 26,90 - 3,23 = 23,67 EUR per volle dag (17,49 - 1,61 = 15,88 EUR voor een halve dag (max. 4 u)).

Een bijkomende dag wordt aangerekend aan 27,50 EUR (17,90 EUR per halve dag).

Fiscaal voordeel

  • Via een fiscaal attest recupereer je van deze bedragen bijkomend 6,165 EUR (45 % van 13,70 EUR) per opvangdag (bedragen aanslagjaar 2022, opvang 2021).

Bij een ononderbroken afwezigheid van één maand of meer kan de overeenkomst opgeschort worden.
​Dit maandelijks bedrag is exclusief luiers en speciale voeding (zelf te voorzien door de ouders).

De waarborg bij inschrijving bedraagt 50 % van de maandelijkse bijdrage, en wordt bij correcte beëindiging van het contract volledig terugbetaald.

Voor de gemiddelde prijs per dag en het bedrag van de kinderopvangtoeslag zijn we uitgegaan van 2 weken ziekte van het kindje op jaarbasis.